Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Stan zero Kompleksu usługowego "POSEJDON" w Szczecinie na ukończeniu

23 października 2017

Kompleks usługowy "POSEJDON", powstający w centralnym punkcie Szczecina - przy Placu Brama Portowa i al. Niepodległości, zaczyna nabierać kształtów.

Obecnie prowadzimy prace budowlane na dwóch frontach - w obrębie nowo budowanej części Kompleksu oraz wewnątrz istniejącego budynku. Na ukończeniu jest wykonanie konstrukcji kondygnacji -1 i zakończenie robót stanu zero. Wewnątrz starego obiektu trwają z kolei prace polegające na skuciu tynków ze ścian i stropów.

Do końca tego roku zamierzamy wykonać stan surowy parteru oraz znacznej części pierwszego piętra. Planujemy także rozpocząć wykonanie komór żelbetowych w ciągu ul. Partyzantów, co będzie związane z koniecznością zabezpieczenia wykopu przy wykorzystaniu grodzic stalowych pogrążonych na głębokość 10 m. Nasz harmonogram przewiduje także realizację znacznej części robót wewnąrz istniejącego budynku tj. wyburzenie i wykonanie nowego stropu nad piwnicą, opartego na nowych stopach fundamentowych i słupach żelbetowych, montaż słupów i belek stalowych (ok. 100 ton) wzmiacniających istniejącą konstrukcję budynku, a także oczyszczenie konstrukcji stalowych, stropów i posadzek z wykorzystaniem technologii piaskowania.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszej galerii zdjęć z budowy, w tym w szczególnych tych, które zostały wykonane z najwyższego, blisko 70-metrowego żurawia wieżowego (fot. Maciej Luszawski):