Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Zakończyliśmy realizację inwestycji STBS przy ul. Chodkiewicza 9 w Szczecinie

02 kwietnia 2016

Zakończyliśmy przebudowę i rozbudowę budynków STBS przy ul. Chodkiewicza w Szczecinie

Ukończyliśmy inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku frontowego zlokalizowanego przy ul. Chodkiewicza 9 w Szczecinie oraz budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Chodkiewicza 8, 9 i 10, wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza.

W ramach prac, zleconych nam przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w obrębie budynku frontowego wykonaliśmy m.in.:

  • zmianę funkcji części kondygnacji parteru z mieszkalnej na usługową;
  • zwiększenie liczby mieszkań na poszczególnych kondygnacjach oraz doprowadzenie ich stanu do współczesnego standardu poprzez pełne wyposażenie mieszkań w pomieszczenia sanitarne, urządzenia techniczne i instalacje;
  • adaptację całej powierzchni strychowej na mieszkania;
  • pogłębienie piwnic w celu dostosowania ich parametrów do obowiązujących norm;
  • ocieplenie ścian zewnętrznych, powiększenie okien, wykończenie elewacji.

Przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy także budynki oficynowe położone we wnętrzu kwartału, które charakteryzowały się niekorzystnym rozkładem funkcjonalnym mieszkań, brakiem normatywnego doświetlenia, złym stanem technicznym elementów budowlanych, a przede wszystkim brakiem odpowiedniej infrastruktury technicznej.

W wyniku zrealizowanych przez nas prac powstał budynek mieszkalny, wielorodzinny, czteroklatkowy z jednym dziedzińcem wewnętrznym, zapewniającym odpowiednie nasłonecznienie pomieszczeń. Zwiększyliśmy ekopozytywną powierzchnię zieleni, zachowując przy tym istniejące drzewa. Na dziedzińcu stworzyliśmy miejsce wypoczynku i rekreacji, udostępniając liczne obiekty małej architektury oraz nowe, utwardzone ciągi komunikacyjne.