Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Zapraszamy do współpracy firmy dostarczające materiały i świadczące usługi budowlane. W ramach realizowanych projektów współpracujemy zarówno z małymi, lokalnymi firmami podwykonawczymi, jak również z dużymi przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnokrajowym czy międzynarodowym.

Jesteśmy jedną z największych firm inżynieryjno-budowlanych w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Świadczymy szeroki zakres usług w sektorze budownictwa ogólnego - jako generalny wykonawca realizujemy budynki mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, biurowce, centra handlowe, kompleksy hotelowo-konferencyjne, a także obiekty przemysłowe. Współpracujemy z podwykonawcami praktycznie każdego rodzaju robót budowlanych, w tym w szczególności robót żelbetowych, murowych, wykończeniowych, sanitarnych i elektrycznych, a także dostawcami szerokiej gamy materiałów budowlanych.

Wszystkie współpracujące z nami podmioty traktujemy jednakowo, kładąc szczególny nacisk na przejrzystość wzajemnych relacji oraz terminowe realizowanie wszelkich zobowiązań umownych. Naszym celem jest budowanie długotrwałych, partnerskich relacji przynoszących korzyści każdej ze stron.

Jak nawiązać z nami współpracę?

Należy wypełnić interaktywny formularz dostępny pod widocznym poniżej przyciskiem "prześlij swoją ofertę" podając:

  • podstawowe dane firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail),
  • zakres wykonywanych prac lub rodzaj dostarczanych materiałów,
  • możliwości produkcyjne (orientacyjna liczba dostępnych pracowników),
  • istnieje możliwość dołączenia dodatkowych dokumentów. 

Alternatywne sposoby nawiązania współpracy

Ofertę zawierającą informacje o firmie oraz zakresie świadczonych usług/dostarczanych materiałów można również:

  • dostarczyć osobiście do naszej siedziby:
    Dział Przygotowania Produkcji, II piętro, pokój nr 209 
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby:
    na kopercie prosimy umieścić dopisek: "Oferta współpracy". 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
+48 91 48 06 169