Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Zakład Aktywności Zawodowej

 • Adres:
  Dobra k/Szczecina

 • Termin realizacji:
  11/2011 - 02/2013

 • Inwestor:
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 • Zakres robót:
  kompleksowa realizacja

Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje jako zintegrowany system produkcji i usług oferowanych społeczności. Dzięki zorganizowanej pracy, osoby niepełnosprawne uczą się interakcji w zespołach roboczych, rozwijają umiejętności pełnienia ról społecznych i zwiększają poczucie własnej wartości.

Obiekt służy zatrudnieniu, przygotowaniu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, szkoleniom zawodowym, a także jako miejsce nauki samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, niezależnego życia osób z orzeczonym umiarkowanym lub znaczącym stopniem niepełnosprawności. Docelowo w Zakładzie zatrudnienie znajdzie 175 osób, w tym 127 osób niepełnosprawnych.

W parterowym, niepodpiwniczonym budynku, pozbawionym schodów i innego rodzaju barier architektonicznych, wydzielono 7 stref:

 1. Montaż i demontaż (I i II)
 2. Pralnia
 3. Kuchnia centralna i zaopatrzenie w żywność
 4. Obróbka drewna
 5. Gospodarstwo domowe
 6. Ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych
 7. Wydział wspierania rozwoju i aktywności zawodowej

Wydzielono także strefy pomieszczeń wypoczynkowych, strefę szkoleniową oraz magazyn główny. Przy północnym wyjściu z budynku wykonano wiatę na rzucie kwadratu, zwieńczoną kolebowym dachem. Od strony wschodniej budynku powstały miejsca parkingowe dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich, miejsca parkingowe dla pracowników oraz place manewrowe i gospodarcze.

Obiekt w liczbach:

 • Powierzchnia działki: 2,89 ha
 • Powierzchnia zabudowy: 3753,79 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 2379,80 m2
 • Powierzchnia magazynowa: 114,35 m2
 • Powierzchnia pomieszczeń technicznych: 74,59 m2
 • Powierzchnia komunikacji: 827,26 m2
 • Kubatura: 17347,58 m3
 • Długość max. budynku: 58,27 m
 • Szerokość max. budynku: 77,84 m

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - oś priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, działanie 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych.