Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Centrum logistyczno-magazynowe DGS

 • Adres:
  Mierzyn k/Szczecina

 • Termin realizacji:
  06/2013 - 06/2014

 • Inwestor:
  DGS Poland Sp. z o.o.

 • Projektant:
  DEDECO Sp. z o.o.

 • Zakres robót:
  kompleksowa realizacja

W ramach zleconych nam prac wykonaliśmy szereg obiektów, w tym m.in.:

 • Hala magazynowa - wykonana w konstrukcji stalowej, posadowiona na stopach żelbetowych, obudowana płytami warstwowymi z wypełnieniem z wełny mineralnej. Dach kryty blachą trapezową. Doświetlenie wnętrza hali za pośrednictwem 45 świetlików, z których część pełni dodatkowo funkcję przewietrzania. Budynek został podzielony ścianą ogniową na dwie części o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3.800 m2. W jego skład wchodzi również strefa załadowcza o powierzchni ok. 160 m2 oraz dwa poziomy antresoli o łącznej powierzchni ok. 440 m2.
 • Budynek biurowy - wykonany w konstrukcji żelbetowo-murowej. Stropy żelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane z płyt kanałowych sprężonych. Fundamenty w postaci ław i miejscowo - płyt. Elewacja wykonana z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej - nawiązuje wyglądem do elewacji hali. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa i stalowa (na zewnątrz) oraz aluminiowa i drewniana (wewnątrz). Wysoki standard wykończenia wnętrz - gres polerowany na posadzkach, sufity podwieszane Ecophon. W skład budynku wchodzą: pomieszczenia biurowe, socjalne, techniczne, pomieszczenia przeznaczone na spotkania oraz jadalnia, o łącznej powierzchni ok. 1100 m2.
 • Budynek techniczny - wykonany w konstrukcji żelbetowej (część podziemna) i murowej (część naziemna), posadowiony pośrednio na 52 mikropalach dł. 12 i 15 m, stanowiących zabezpieczenie przed ewentualnym wyparciem budynku przez wody gruntowe w sytuacji opróżnienia komór z wody dla celów p.poż. Stropy żelbetowe monolityczne, docieplone wełną mineralną i pokryte papą. W budynku znajduje się pomieszczenie agregatu oraz pompowni, o łącznej powierzchni ok. 100 m2, a także dwa podziemne zbiorniki na wodę dla potrzeb p.poż o łącznej pojemności 700 m3.
 • Łącznik pomiędzy dwoma halami (nową i starą) - wykonany w konstrukcji murowej, wzmocniony miejscowo żelbetowymi trzpieniami, posadowiony pośrednio na ławach fundamentowych, przekryty żelbetowym stropem pokrytym papą. Elewacja wykonana z wełny mineralnej i wyprawy tynkarskiej. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 120 m2.
 • Dwie portiernie (przy wjeździe na teren kompleksu od strony ul. Wiosennej oraz ul. Lubieszyńskiej) - wykonane w konstrukcji stalowej, posadowione na żelbetowych ławach i obudowane przy wykorzystaniu stolarki aluminiowej (panele szklane i nieprzezierne). Dach wykonany z blachy trapezowej, pokryty membraną Sika.

Dodatkowo wykonaliśmy:

 • Zagospodarowanie terenu - drogi dojazdowe z kostki betonowej, parkingi i place manewrowe o powierzchni ok. 4.700 m2 oraz tereny zielone o powierzchni ok. 5.700 m2.
 • Instalacje sanitarne - grzewczą i źródła ciepła, klimatyzacyjną, c.w.u., kanalizację sanitarną i deszczową, wentylację mechaniczną, instalację gaszenia gazem (w serwerowni), instalację tryskaczową oraz hydrantową.
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne - przyłącza SN wraz ze stacją transformatorową, instalacje oświetlenia ogólnego i bezpieczeństwa, instalacje uziemiające i piorunochronne, rozdzielnia główna, agregat prądotwórczy, rozdzielnie dystrybucyjne, sieć strukturalna LAN, sygnalizacja alarmu pożarowego oraz włamania i napadu.

W trakcie realizacji inwestycji napotkaliśmy na dwa nietypowe zagadnienia inżynieryjne:

 • Pomiędzy dwoma częściami hali magazynowej oraz pomiędzy halą i budynkiem biurowym wykonaliśmy żelbetową ścianę ogniową o wysokości 12 m, grubości 20-22 cm i długości ok. 130 m. Wymiary ściany wpłynęły na znaczny poziom trudności i czasochłonność przy montażu szalunków, a także na proces betonowania. Podzielono go bowiem na 8 części - wykonano 4 sekcje w poziomie oraz 2 sekcje w pionie. Na każdą z nich przypadło ok. 60 m3 betonu.
 • W jednym z magazynów, na powierzchni ok. 1.500 m2, wykonaliśmy bezspoinową posadzkę, co stanowiło wymóg przyjętej technologii magazynowania. Brak dylatacji był możliwy dzięki wykonaniu posadzki betonowej grubości 20 cm, zbrojonej włóknami stalowymi oraz siatką z prętów fi8, z dodatkowymi, miejscowymi wzmocnieniami w strefach koncentracji naprężeń.