Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne

 • Adres:
  Ostrów Grabowski, Szczecin

 • Termin realizacji:
  09/2005 - 10/2007

 • Inwestor:
  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 • Zakres robót:
  kompleksowa realizacja

W zakres robót przy budowie infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego, obejmującego obszar 31 ha, wchodziło:

 • wykonanie nasypów przeciążających z 1,2 mln t refulatu przewiezionego z Ostrowa Grabowskiego wozidłami Volvo o nośności 35 t,
 • wykonanie rowów odwadniających wokół nasypów, wykonanie bocznicy kolejowej wzdłuż ul. Kujota wraz z budową rozjazdów i kozłów oporowych,
 • budowę dróg dostosowanych do transportu ciężkiego o nacisku 80 t na oś,
 • kompleksowe wykonanie czterech stacji transformatorowych, budynku socjalnego i dwóch portierni,
 • wykonanie sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznej i oświetleniowej.

W celu szybszego skomprymowania gruntów wykonano na obszarze 17 ha roboty hydrotechniczne w zakresie systemu geodrenów (dreny pionowe głębokości 10-12 m i dreny poziome), odprowadzających wodę gruntową z osiadających nasypów. Przepompownie z osadnikami zostały posadowione bezpośrednio na rzędnych ca. 7 m p.p. gruntu przy zwierciadle wody gruntowej ca. 2 m.