Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Rozumiem

Infrastruktura portowa na Półwyspie Katowickim

 • Adres:
  Półwysep Katowicki, Szczecin

 • Termin realizacji:
  04/2006 - 12/2006

 • Inwestor:
  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 • Zakres robót:
  kompleksowa realizacja

Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim. Zakres robót obejmował:

 • przebudowę ul. Cłowej i części ul. Węglowej na długości 1,32 km (droga klasy G), zdolnej na  przyjęcie transportu ciężkiego o nacisku 80 t na jedną oś, w tym: rozbiórkę nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kostki kamiennej o pow. 7.625 m2 oraz nawierzchni z płyt żelbetowych o pow. 5.683 m2, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie z betonu B20 gr. 26 cm, o pow. 4.237 m2, wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych o pow. 3.384 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie chodników z płyt betonowych o pow. 602 m2, oznakowanie dróg,
 • regulację toru kolejowego na długości 120 m do poziomu projektowanej drogi,
 • osadzenie 8 pali pod pompownie,
 • sieci wod.-kan.,
 • sieci elektroenergetyczne i oświetlenie drogi (33 słupy oświetleniowe),
 • montaż portierni kontenerowej wraz z przyłączeniem do sieci zewnętrznych oraz wykonaniem zapór drogowych i ogrodzenia.

Na Nabrzeżu Dąbrowieckim skomprymowano teren o powierzchni 5 ha przy pomocy refulatu uzyskanego z pogłębienia toru wodnego. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych przy pracach hydrotechnicznych wykorzystywano igłofiltry.